NowePrzetargi.pl

Newsletter - usunięcie adres z bazy danych

Ważne: Prosimy o zwrócenie uwagi czy podawany przez Państwa adres poczty elektronicznej jest tym samym adresem na który wysyłamy nasz newsletter. Zdarza się bowiem, że np. w instytucji w której Państwo pracują mają Państwo ustawione przekierowanie indywidualne lub też Państwa adres podpięty jest do listy dystrybucyjnej w ramach danej instytucji. W takiej sytuacji adresem widniejącym w naszej bazie danych jest adres, który w ramach Państwa instytucji pośredniczy w wysyłce poczty elektronicznej. W takim wypadku prosimy o podanie tego właśnie adresu bądź o kontakt z Państwa administratorem.
Dodatkowe informacje znają Państwo w naszej Polityce prywatności oraz Polityce RODO


W celu rezygnacji z newslettera proszę podać swój adres e-mail *  Adres e-mail: